Image

Tin tức

Dịch vụ cho thuê camera quan sát

Với mong muốn đáp ứng tốt hơn nhu cầu an ninh, an toàn của khách hàng, Trung Lợi xin giới thiệu đến khách hàng "Dịch vụ cho thuê camera quan sát".

Hỗ trợ bán hàng

Ms.Nhân - 0902 457 527

Hỗ trợ kỹ thuật

Camera IDIS

- Full HD (1080p) resolution
- Vari-focal Lens (f=2.8mm ~ 12mm)
- Day and night (ICR)
- True wide dynamic range (WDR)
- Motion Detection
- Full HD (1080p) resolution
- Vari-focal Lens (f=2.8mm ~ 12mm)
- Day and night (ICR)
- True wide dynamic range (WDR)
- Motion Detection
- Full HD (1080p) resolution
- Vari-focal Lens (f=2.8mm ~ 12mm)
- Day and night (ICR)
- True wide dynamic range (WDR)
- Motion Detection
- Full HD (1080p) resolution
- Vari-focal Lens (f=2.8mm ~ 12mm)
- Day and night (ICR)
- True wide dynamic range (WDR)
- Motion Detection
- Full HD (1080p) resolution
- Fixed-focal Lens (f=4.0mm)
- Day and night (ICR)
- True wide dynamic range (WDR)
- Motion Detection
- Full HD (1080p) resolution
- Vari-focal Lens (f=2.8mm ~ 12mm)
- Day&Night (ICR)
- WDR (Wide Dynamic Range: 15fps)
- Motion Detection
- Full HD (1080p) resolution
- Vari-focal Lens (f=2.8mm ~ 12mm)
- Day&Night (ICR)
- WDR (Wide Dynamic Range: 15fps)
- Motion Detection
- Full HD (1080p) resolution
- Fixed-focal Lens (f=3.6mm)
- Day&Night (ICR)
- WDR (Wide Dynamic Range: 15fps)
- Motion Detection
- Full HD (1080p) resolution
- Vari-focal Lens (f=2.8mm ~ 12mm)
- Day and night (ICR)
- True wide dynamic range (WDR)
- Motion Detection
- Full HD (1080p) resolution
- Fixed-focal Lens (f=4.0mm)
- Day and night (ICR)
- True wide dynamic range (WDR)
- Motion Detection
- Full HD (1080p) resolution
- Fixed-focal Lens (f=3.6mm)
- Day&Night (ICR)
- WDR (Wide Dynamic Range: 15fps)
- Motion Detection
- Full HD (1080p) resolution
- Fixed-focal Lens (f=3.6mm)
- Day&Night (ICR)
- WDR (Wide Dynamic Range: 15fps)
- Motion Detection
- HD-TVI / 960H / Analog camera
- 480ips Full HD recording
- Up to 48TB using 4 SATA
- Full HD Display
- HD-TVI/960H/Analog
- 120ips HD recording
- Full HD Display
- Up to 12TB using 2 SATA
- HD-TVI/960H/Analog
- Full HD Display
- Supports OSD control over Coax
- HD-TVI / 960H / Analog
- 120ips Full HD recording
- Full HD Display
- Supports OSD control over Coax
- HD-TVI/960H/Analog
- 240ips Full HD recording
- Full HD Display
- Supports OSD control over Coax
- HD-TVI / 960H / Analog
- 120ips Full HD recording
- Up to 12TB using 2 SATA
- Full HD Display
- 240ips Full HD recording
- HD-TVI camera
- Up to 12TB using 2 SATA
- HD-TVI camera
- 120ips Full HD recording
- Full HD
- Up to 12TB using 2 SATA
- HD-TVI / 960H / Analog
- Up to 48TB using 4 SATA
- Up to 480ips HD recording
- HD-TVI / 960H / Analog
- Full HD Display
- Up to 48TB using 4 SATA
- Supports Multi Standard Analog camera
- 240ips Full HD recording
- 5MP resolution support
- UHD Display with HDMI output
- HD-TVI / 960H / Analog camera
- 240ips Full HD recording
- Full HD Display
- Up to 48TB using 4 SATA
- 240ips Full HD recording
- Full HD Display
- HD-TVI camera
- Up to 48TB using 4 SATA
- 480ips Full HD recording
- Full HD Display
- HD-TVI camera
- Up to 48TB using 4 SATA

- 240ips Full HD recording
- Full HD Display
- HD-TVI camera
- Up to 48TB using 4 SATA
- 480ips Full HD recording
- Full HD Display
- Long transmission distance
- HD-TVI camera
- 240ips Full HD recording
 - 5MP resolution support
- UHD Display
- Full HD Display

- 480ips Full HD recording
- 5MP resolution support
- UHD Display
- Full HD Display
- 480ips Full HD recording
- 5MP resolution support
- UHD Display
- Full HD Display