Image

Tin tức

Dịch vụ cho thuê camera quan sát

Với mong muốn đáp ứng tốt hơn nhu cầu an ninh, an toàn của khách hàng, Trung Lợi xin giới thiệu đến khách hàng "Dịch vụ cho thuê camera quan sát".

Hỗ trợ bán hàng

Ms.Nhân - 0902 457 527

Hỗ trợ kỹ thuật

Camera Bullet

- Easy installation with DirectIP NVR- Full HD (1080p) resolutio- Motorized Vari-focal lens (f=9 - 22mm)- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR- Full HD (1080p) resolution- Motorized Vari-focal lens (f=3.3 - 10mm)- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=4.4 - 10mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=3.3 - 10mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- 5MP (2592x1944) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=3.0 - 13.5mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=2.8 - 12mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR- Full HD (1080p) resolution- Motorized Vari-focal lens (f=2.8 - 12mm)- micro SD/SDHC/SDXC- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- 5MP (2592x1944) resolution
- Fixed-focal lens (f=4.0mm/6.0mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- 5MP (2592x1944) resolution
- Fixed-focal lens (f=2.8mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Fixed-focal lens (f=4.0mm/6.0mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Fixed-focal lens (f=2.8mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Fixed-focal lens (f=4.0mm)
- IK10 / IP66 supports
- PoE (IEEE 802.3af Class 2)
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Fixed-focal lens (f=2.8mm)
- IK10 / IP66 supports
- PoE (IEEE 802.3af Class 2)
-Easy installation with DirectIP NVR
- 12MP (4000 x 3000) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=4.5 - 10mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- 5MP (2592 x 1944) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=3.6 - 10mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized vari-focal lens (f=9 - 22mm)
- Two-way audio
- Alarm in / out
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=3.3 - 10mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=4.4 - 10mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized vari-focal lens (f=3.3 - 10mm)
- Two-way audio
- Alarm in / out
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Fixed-focal lens (f=3.3mm / 6.0mm)
- Vandal proof / IP66 supports
- PoE (IEEE 802.3af Class 2)