Image

Tin tức

Dịch vụ cho thuê camera quan sát

Với mong muốn đáp ứng tốt hơn nhu cầu an ninh, an toàn của khách hàng, Trung Lợi xin giới thiệu đến khách hàng "Dịch vụ cho thuê camera quan sát".

Hỗ trợ bán hàng

Ms.Nhân - 0902 457 527

Hỗ trợ kỹ thuật

External Storage

  • 19 inch rack-mount
  • Supports RAID Levels 0, 1 0, 5
  • SATA to SATA Port Multiplier
  • Maximum of 3.0Gbps transfer rate (SATA II)
  • Installation of the maximum of four hard disk drives
- 19 inch rack-mount
- Supports RAID Levels 0, 1 0, 5
- SATA to SATA Port Multiplier
- Maximum of 3.0Gbps transfer rate (SATA II)
- Installation of the maximum of four hard disk drives
- 19 inch rack-mount
- Supports RAID Levels 0, 1 0, 5
- SATA to SATA Port Multiplier
- Maximum of 3.0Gbps transfer rate (SATA II)
- Installation of the maximum of four hard disk drives