Image

Tin tức

Dịch vụ cho thuê camera quan sát

Với mong muốn đáp ứng tốt hơn nhu cầu an ninh, an toàn của khách hàng, Trung Lợi xin giới thiệu đến khách hàng "Dịch vụ cho thuê camera quan sát".

Hỗ trợ bán hàng

Ms.Nhân - 0902 457 527

Hỗ trợ kỹ thuật

Camera Dome

- Full HD (1080p) resolution- Lens (2.8/4.0mm)- Micro SD/SDHC/SDXC- IR LED Distance : 20m
- Full HD (1080p) resolution
- Lens (f=2.8mm/4.0mm)
- PoE(IEEE 802.3af Class2)
- IR LED Distance : 20 m
- Full HD (1080p) resolution- Lens (f=2.8mm/4.0mm)- PoE(IEEE 802.3af Class2)- IR LED (Distance : 20 m)
- Full HD (1080p) resolution
- Lens (f=2.8-12mm)
-
IR LED (Distance : 30m)
- PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12V DC
- Lens (f=2.8-12mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- IR LED (Distance : 30m
- PoE, 12V DC
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized (f=2.8-12mm)
- Micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=2.8 - 12mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio

- Full HD (1080p) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=2.8 - 12mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio

- Easy installation with DirectIP NVR
- 5MP (2592x1944) resolution
- Fixed-focal lens (f=2.8mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- 5MP (2592x1944) resolution
- Fixed-focal lens (f=2.8mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- 5MP (2592x1944) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=3.0 - 13.5mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- 5MP (2592x1944) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=3.0 - 13.5mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio
- PoE (IEEE 802.3af Class 1)
- Day and night (ICR)
- True wide dynamic range (WDR)
- IR LED (Distance : 15m / 49.2ft)
- 3-axis mechanical design for installation
- Easy installation with DirectIP NVR
- 12MP (4000 x 3000) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=4.5 - 10mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- 5MP (2592 x 1944) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=3.6 - 10mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- 5MP (2592 x 1944) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=3.6 - 10mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=7 - 22mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 128GB)
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=2.8 - 12mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized vari-focal lens (f=3.3 - 10mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized vari-focal lens (f=3.3 - 10mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
- Two-way audio