Image

Tin tức

Dịch vụ cho thuê camera quan sát

Với mong muốn đáp ứng tốt hơn nhu cầu an ninh, an toàn của khách hàng, Trung Lợi xin giới thiệu đến khách hàng "Dịch vụ cho thuê camera quan sát".

Hỗ trợ bán hàng

Ms.Nhân - 0902 457 527

Hỗ trợ kỹ thuật

Đầu Ghi Hình

- Up to 480ips UHD real-time recording
-
Supports H.265 / H.264
- Supports UHD display
- Supports RAID1,5,6,10
- Up to 1920ips Full HD real-time recording
- Supports UHD display
- Expandable up to 144TB
- Supports RAID 1, 5, 10
- Total incoming throughput 370Mbps
- Supports H.265 / H.264
- Supports UHD display
- Up to 960ips live display
- Up to 960ips Full HD real-time recording
- Supports H.265 / H.264
- Supports UHD display
- Supports RAID 1, 5, 6, 10
- Up to 1920ips Full HD real-time recording
- Supports H.265 / H.264
- Expandable up to 144TB
- Supports RAID 1, 5, 10
- Up to 960ips UHD real-time recording
- Built-in 16 channel PoE Switch
- Up to 176TB using eSATA
- Supports RAID 1
- Up to 960ips UHD real-time recording
- Built-in 16 channel PoE Switch
- Up to 176TB using eSATA
- Supports RAID 1
- Up to 480ips UHD real-time recording
- Built-in 16 channel PoE Switch
- Expandable up to 176TB using eSATA
- Supports RAID 1
- Up to 480ips UHD real-time recording
- Built-in 16 channel PoE Switch
- Up to 176TB using eSATA
- Supports RAID 1
- Up to 240ips UHD real-time recording
- Built-in 8 channel PoE Switch
- Up to 176TB using eSATA
- Supports RAID 1
- Up to 240ips UHD real-time recording
- Built-in 8 channel PoE Switch
- Up to 176TB
- Supports RAID 1
- Up to 480ips Full HD real-time recording
- Built-in 8 channel Gigabit PoE Switch
- Up to 132TB eSATA
- Supports RAID 1
- Up to 960ips Full HD real-time recording
- Built-in 8 channel Gigabit PoE Switch
- Up to 132TB eSATA
- Supports RAID 1
- Up to 480ips Full HD real-time recording
- Built-in 16 channel PoE Switch
- Up to 132TB eSATA
- Supports RAID 1
- Up to 960ips Full HD real-time recording
- Built-in 8 channel Gigabit PoE Switch
- Up to 132TB eSATA
- Supports RAID 1
- Up to 480ips Full HD real-time recording
- Built-in 16 channel PoE Switch
- Up to 132TB eSATA
- Supports RAID 1
- Up to 960ips Full HD real-time recording
- Built-in 16 channel PoE Switch
- Up to 132TB eSATA
- Supports RAID 1
- Up to 240ips UHD real-time recording
- Built-in 8 channel PoE Switch
- Up to 72TB using eSATA
- Supports H.265 / H.264
- Up to 480ips UHD real-time recording
- Built-in 16 channel PoE Switch
- Up to 72TB using eSATA
- Supports H.265 / H.264
- Up to 240ips Full HD real-time recording
- Built-in 8 channel Gigabit PoE Switch
- Up to 72TB using eSATA
- Supports RAID 1