Image

Tin tức

Dịch vụ cho thuê camera quan sát

Với mong muốn đáp ứng tốt hơn nhu cầu an ninh, an toàn của khách hàng, Trung Lợi xin giới thiệu đến khách hàng "Dịch vụ cho thuê camera quan sát".

Hỗ trợ bán hàng

Ms.Nhân - 0902 457 527

Hỗ trợ kỹ thuật

Camera IP IDIS

- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Fixed-focal lens (f=2.8mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
- Internal Mic
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized vari-focal lens (f=3.3 - 10mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=2.8 - 12mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized vari-focal lens (f=3.3 - 10mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=4.4 - 10mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=2.8 - 12mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized vari-focal lens (f=3.3 - 10mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=2.8 - 12mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 128GB)
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=2.8 - 12mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 128GB)
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Fixed-focal lens (f=2.8mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
- Internal Mic
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized vari-focal lens (f=3.3 - 10mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Fixed-focal lens (f=2.8mm / 4.0mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
- PoE (IEEE 802.3af Class 2)
- Easy installation with DirectIP NVR
- True wide dynamic range (WDR)
- Full HD (1080p) resolution
- Digital image stabilization
- Fixed-focal lens (f=2.9mm)
- Easy installation with DirectIP NVR
- True wide dynamic range (WDR)
- Full HD (1080p) resolution
- Digital image stabilization
- Fixed-focal lens (f=3.3mm)
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • Full HD (1080p) resolution
 • Motorized Vari-focal lens (f=7 - 22mm)
 • micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
 • Two-way audio
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • Full HD (1080p) resolution
 • Motorized Vari-focal lens (f=2.8 - 12mm)
 • micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
 • Two-way audio
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • Full HD (1080p) resolution
 • Motorized Vari-focal lens (f=4.4 - 10mm)
 • micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
 • Two-way audio
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • Full HD (1080p) resolution
 • Motorized Vari-focal lens (f=2.8 - 12mm)
 • micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
 • Two-way audio
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • Full HD (1080p) resolution
 • Motorized Vari-focal lens (f=2.8 - 12mm)
 • micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
 • Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- 5MP (2592x1944) resolution
- Fixed-focal lens (f=2.8mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio
- Full HD (1080p) resolution
- Lens (f=2.8mm/4.0mm)
- PoE(IEEE 802.3af Class2)
- IR LED Distance : 20 m
- Full HD (1080p) resolution- Lens (f=2.8mm/4.0mm)- PoE(IEEE 802.3af Class2)- IR LED (Distance : 20 m)
- Full HD (1080p) resolution
- Lens (f=2.8-12mm)
-
IR LED (Distance : 30m)
- PoE (IEEE 802.3af Class 3), 12V DC
- Lens (f=2.8-12mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- IR LED (Distance : 30m
- PoE, 12V DC
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized (f=2.8-12mm)
- Micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=2.8 - 12mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio

- Full HD (1080p) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=2.8 - 12mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio

- Easy installation with DirectIP NVR
- 5MP (2592x1944) resolution
- Fixed-focal lens (f=2.8mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio
- Full HD (1080p) resolution- Lens (2.8/4.0mm)- Micro SD/SDHC/SDXC- IR LED Distance : 20m
- Easy installation with DirectIP NVR
- 5MP (2592x1944) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=3.0 - 13.5mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- 5MP (2592x1944) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=3.0 - 13.5mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio
- PoE (IEEE 802.3af Class 1)
- Day and night (ICR)
- True wide dynamic range (WDR)
- IR LED (Distance : 15m / 49.2ft)
- 3-axis mechanical design for installation
- Easy installation with DirectIP NVR
- 12MP (4000 x 3000) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=4.5 - 10mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- 5MP (2592 x 1944) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=3.6 - 10mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- 5MP (2592 x 1944) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=3.6 - 10mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=7 - 22mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 128GB)
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=2.8 - 12mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Fixed-focal lens (f=2.8mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- 4K UHD (3840x2160) resolution
- Motorized vari-focal lens (f=3.6 - 9.8mm)
- Two-way audio
- Alarm in / out
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Fixed-focal lens (f=3.3mm / 6.0mm)
- Vandal proof / IP66 supports
- PoE (IEEE 802.3af Class 2)
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized vari-focal lens (f=3.3 - 10mm)
- Two-way audio
- Alarm in / out
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=4.4 - 10mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=3.3 - 10mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized vari-focal lens (f=9 - 22mm)
- Two-way audio
- Alarm in / out
- Easy installation with DirectIP NVR
- 5MP (2592 x 1944) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=3.6 - 10mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio
-Easy installation with DirectIP NVR
- 12MP (4000 x 3000) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=4.5 - 10mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Fixed-focal lens (f=2.8mm)
- IK10 / IP66 supports
- PoE (IEEE 802.3af Class 2)
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Fixed-focal lens (f=4.0mm)
- IK10 / IP66 supports
- PoE (IEEE 802.3af Class 2)
- Easy installation with DirectIP NVR- Full HD (1080p) resolutio- Motorized Vari-focal lens (f=9 - 22mm)- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Fixed-focal lens (f=4.0mm/6.0mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- 5MP (2592x1944) resolution
- Fixed-focal lens (f=2.8mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- 5MP (2592x1944) resolution
- Fixed-focal lens (f=4.0mm/6.0mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR- Full HD (1080p) resolution- Motorized Vari-focal lens (f=2.8 - 12mm)- micro SD/SDHC/SDXC- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=2.8 - 12mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- 5MP (2592x1944) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=3.0 - 13.5mm)
- micro SD/SDHC/SDXC
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=3.3 - 10mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR
- Full HD (1080p) resolution
- Motorized Vari-focal lens (f=4.4 - 10mm)
- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover
- Two-way audio
- Easy installation with DirectIP NVR- Full HD (1080p) resolution- Motorized Vari-focal lens (f=3.3 - 10mm)- micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)- Two-way audio
- Up to 120ips 5MP real-time recording
- Built-in 4 channel PoE Switch
- Up to 720ips Full HD real-time recording
- Built-in 8 channel Gigabit PoE Switch
- Up to 72TB using eSATA
- Supports RAID 1
- Up to 120ips UHD real-time recording
- Built-in 4 channel PoE Switch
- Supports H.265 / H.264
- Supports RAID 1
- Up to 480ips UHD real-time recording
- Built-in 8 channel PoE Switch
- Supports H.265 / H.264
- Up to 480ips live display
- Up to 240ips UHD real-time recording
- Built-in 8 channel PoE Switch
- Supports H.265 / H.264
- Up to 240ips live display
- Up to 120ips UHD real-time recording
- Built-in 4 channel PoE Switch
- Supports H.265 / H.264
- Up to 120ips live display
- Up to 480ips Full HD real-time recording
- Built-in 8 channel PoE Switch
- Up to 16 channel using DirectIP
- Up to 36TB using eSATA
- Up to 120ips Full HD real-time recording
- Built-in 4channel PoE Switch
- Up to 36TB using eSATA
- Supports Onvif
- Up to 240ips Full HD real-time recording
- Built-in 8channel PoE Switch
- Up to 36TB using eSATA
- Supports Onvif
- Up to 240ips 5MP real-time recording
- Built-in 8 channel PoE Switch
- Up to 240ips Full HD real-time recording
- Built-in 8 channel Gigabit PoE Switch
- Up to 72TB using eSATA
- Supports RAID 1
- Up to 120ips 5MP real-time recording
- Built-in 4 channel PoE Switch
- Up to 120ips Full HD real-time recording
- Built-in 4 channel PoE Switch
- Up to 64 Full HD H.264/265
- 8 SATA 3 eSATA Ports
- 2U rack mount chassis
- H.264, H.265 and Intelligent Codec
- Up to 32 Full HD H.264/265
- 5 SATA 1 eSATA Ports
- 4U rack mount chassis
- H.264, H.265, and Intelligent Codec
DirectIP 2500 Series H.265 4K Recorder
/ NDAA Compliant
 • Total incoming throughput 160Mbps
 • Up to 120ips UHD real-time recording
 • Supports H.265 / H.264 codec
 • Supports UHD display
 • Up to 120ips live display
 • Easy to install, set-up and play with DirectIP cameras
 • Built-in 4 channel PoE Switch
 • Supports one click network configuration through FEN service
 • Supports third party cameras (Axis, Panasonic, ONVIF )
DirectIP 2500 Series H.265 4K Recorder
/ NDAA Compliant
 • Total incoming throughput 270Mbps
 • Up to 240ips UHD real-time recording
 • Supports H.265 / H.264 codec
 • Supports UHD display
 • Up to 240ips live display
 • Easy to install, set-up and play with DirectIP cameras
 • Built-in 8 channel PoE Switch
 • Supports one click network configuration through FEN service
 • Supports third party cameras (Axis, Panasonic, ONVIF )
DirectIP™ 2500 Series H.265 4K Recorder
 • Total incoming throughput 320Mbps
 • Up to 480ips UHD real-time recording
 • Supports H.265 / H.264 codec
 • Supports UHD display
 • Up to 480ips live display
 • Easy to install, set-up and play with DirectIP cameras
 • Built-in 8 channel PoE Switch
 • Supports one click network configuration through FEN service
 • Supports third party cameras (Axis, Panasonic, ONVIF )
- Up to 240ips UHD real-time recording
- Built-in 8 channel PoE Switch
- Up to 176TB
- Supports RAID 1
- Up to 1920ips Full HD real-time recording
- Supports UHD display
- Expandable up to 144TB
- Supports RAID 1, 5, 10
- Total incoming throughput 370Mbps
- Supports H.265 / H.264
- Supports UHD display
- Up to 960ips live display
- Up to 960ips Full HD real-time recording
- Supports H.265 / H.264
- Supports UHD display
- Supports RAID 1, 5, 6, 10
- Up to 1920ips Full HD real-time recording
- Supports H.265 / H.264
- Expandable up to 144TB
- Supports RAID 1, 5, 10
- Up to 960ips UHD real-time recording
- Built-in 16 channel PoE Switch
- Up to 176TB using eSATA
- Supports RAID 1
- Up to 960ips UHD real-time recording
- Built-in 16 channel PoE Switch
- Up to 176TB using eSATA
- Supports RAID 1
- Up to 480ips UHD real-time recording
- Built-in 16 channel PoE Switch
- Expandable up to 176TB using eSATA
- Supports RAID 1
- Up to 480ips UHD real-time recording
- Built-in 16 channel PoE Switch
- Up to 176TB using eSATA
- Supports RAID 1
- Up to 240ips UHD real-time recording
- Built-in 8 channel PoE Switch
- Up to 176TB using eSATA
- Supports RAID 1
- Up to 480ips UHD real-time recording
-
Supports H.265 / H.264
- Supports UHD display
- Supports RAID1,5,6,10
- Up to 480ips Full HD real-time recording
- Built-in 8 channel Gigabit PoE Switch
- Up to 132TB eSATA
- Supports RAID 1
- Up to 960ips Full HD real-time recording
- Built-in 8 channel Gigabit PoE Switch
- Up to 132TB eSATA
- Supports RAID 1
- Up to 480ips Full HD real-time recording
- Built-in 16 channel PoE Switch
- Up to 132TB eSATA
- Supports RAID 1
- Up to 960ips Full HD real-time recording
- Built-in 8 channel Gigabit PoE Switch
- Up to 132TB eSATA
- Supports RAID 1
- Up to 480ips Full HD real-time recording
- Built-in 16 channel PoE Switch
- Up to 132TB eSATA
- Supports RAID 1
- Up to 960ips Full HD real-time recording
- Built-in 16 channel PoE Switch
- Up to 132TB eSATA
- Supports RAID 1
- Up to 240ips UHD real-time recording
- Built-in 8 channel PoE Switch
- Up to 72TB using eSATA
- Supports H.265 / H.264
- Up to 480ips UHD real-time recording
- Built-in 16 channel PoE Switch
- Up to 72TB using eSATA
- Supports H.265 / H.264
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • 3MP (2048 x 1536) resolution
 • Optional lens (C/CS mount)
 • micro SD/SDHC/SDXC
 • Two-way audio
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • 4K UHD (3840x2160) resolution
 • two-way audio
 • Alarm in / out
 • PoE(IEEE 802.3af class 3), 12V DC
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • Full HD (1080p) resolution
 • AF optical zoom lens(f=4.7 - 84.6mm), 18x zoom
 • SD/SDHC
 • two-way audio
5M Box Camera
/ NDAA compliant
 • 5MP (2592 x 1944) resolution
 • Optional lens (C/CS mount)
 • micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
 • Alarm in / out
 • PoE (IEEE 802.3af Class 2), 12V DC
 • Day and night (ICR)
 • True wide dynamic range (WDR)
 • Supports ONVIF
2M LightMaster Box Camera
/ NDAA compliant
 • 2MP (1920 x 1080) resolution
 • Optional lens (C/CS mount)
 • micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
 • Alarm in / out
 • PoE (IEEE 802.3af Class 2), 12V DC
 • Day and night (ICR)
 • True wide dynamic range (WDR)
 • ABF
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • Supports ONVIF
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • Full HD (1080p) resolution
 • AF optical zoom lens (f=6 - 216mm), 36x zoom
 • micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
 • Two-way audio
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • 4K UHD (3840 x 2160) resolution
 • AF optical zoom lens (f=6.5 - 202mm), 31x zoom
 • micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
 • Two-way audio
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • Full HD (1080p) resolution
 • AF optical zoom lens (f=4.3 - 129mm), 30x zoom
 • micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
 • Two-way audio
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • Full HD (1080p) resolution
 • AF optical zoom lens (f=4.3 - 129mm), 30x zoom
 • micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
 • Two-way audio
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • Full HD (1080p) resolution
 • AF optical zoom lens(f=4.3 - 129.0mm), 30x zoom
 • micro SD/SDHC
 • two-way audio
 • Smart UX Controls
 • Easy installation with NVR
 • Full HD (1080p) resolution
 • 30x Optical Zoom
 • AF optical zoom lens(f=4.3 – 129.0mm / F1.6 – 5.0)
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • Full HD (1080p) resolution
 • AF optical zoom lens(f=4.3 - 129.0mm), 30x zoom
 • micro SD/SDHC
 • two-way audio
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • Full HD (1080p) resolution
 • AF optical zoom lens(f=4.7 - 84.6mm), 18x zoom
 • micro SD/SDHC
 • two-way audio
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • Full HD (1080p) resolution
 • AF optical zoom lens(f=4.7 - 84.6mm), 18x zoom
 • micro SD/SDHC
 • two-way audio
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • 12MP Sensor / 9.4MP (3200 x 2944) resolution
 • Fixed-focal lens (f=1.2mm)
 • micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
 • Two-way audio
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • 12MP Sensor / 9.4MP (3200 x 2944) resolution
 • Fixed-focal lens (f=1.2mm)
 • micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
 • Two-way audio
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • 5MP (2560 x 2048) resolution
 • Fixed-focal lens (f=1.5mm)
 • micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
 • Two-way audio
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • 12MP Sensor / 9.4MP (3200 x 2944) resolution
 • Fixed-focal lens (f=1.2mm)
 • micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
 • Two-way audio
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • 12MP Sensor / 9.4MP (3200 x 2944) resolution
 • Fixed-focal lens (f=1.98mm)
 • micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover (Up to 256GB)
 • Two-way audio
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • 5MP (2560 x 2048) resolution
 • Fixed-focal lens(f=1.45 mm)
 • micro SD/SDHC/SDXC Smart failover (up to 256GB)
 • two-way audio(Internal MIC)
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • 5MP (2560 x 2048) resolution
 • Fixed-focal lens(f=1.45 mm)
 • micro SD/SDHC/SDXC Smart failover (up to 256GB)
 • two-way audio(Internal MIC)
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • Full HD (1080p) resolution
 • Fixed-focal lens (f=4.3mm)
 • micro SD/SDHC/SDXC
 • Two-way audio
 • Easy installation with DirectIP NVR
 • Full HD (1080p) resolution
 • Motorized vari-focal lens (f=9 - 22mm)
 • IK10 / IP66 supports
 • Day and night (ICR)

- Supports 32 divided screen surveillance

- Controls PTZ, colour, alarm out feature

- Supports 32 divided screen playback

- Remote surveillance of live video and remote playback of recordings
- Real-time notification of detected events and remote monitoring of events
- Panic recording of live videos and playback recordings
- Centralised monitoring service covering small to large business
- Multiple tabs for easy and powerful operation with several monitors
- AI in the BOX with IDIS Solution Suite
- Compatible with IDIS Deep-Learning Analytics (IDLA)
- Analytics available with ISS IDLA up to 16 IP cameras
- 4U rack mount chassis
- 4 Channel VA box for business intelligence Engine: Heat map, people count, Queue management
- Report generation & CSV export in IDIS center
- Hot zone management, People traffic analysis, Store layout design
- Ease integration with the 3rd party system
- Supports HDMI and VGA input ports
- Supports Mouse and Keyboard control from the remote site
 • 19 inch rack-mount
 • Supports RAID Levels 0, 1 0, 5
 • SATA to SATA Port Multiplier
 • Maximum of 3.0Gbps transfer rate (SATA II)
 • Installation of the maximum of four hard disk drives
- 19 inch rack-mount
- Supports RAID Levels 0, 1 0, 5
- SATA to SATA Port Multiplier
- Maximum of 3.0Gbps transfer rate (SATA II)
- Installation of the maximum of four hard disk drives
- 19 inch rack-mount
- Supports RAID Levels 0, 1 0, 5
- SATA to SATA Port Multiplier
- Maximum of 3.0Gbps transfer rate (SATA II)
- Installation of the maximum of four hard disk drives
- Supports PTZ with RS485 port
- Supports 4 audio input ports
- Supports quadruple stream
- Supports 8 anlaog camera input ports
- Supports DirectIP™ NVR
- Supports IDIS IP Camera
- Supports HDMI, VGA, CVBS port
- Up to 4ch FHD display
- Up to 16ch real-time display
- Up to 500meters PoE transmission between devices using UTP cabling
- Up to 700meters DATA transmission between pieces of equipment using UTP cabling
- Plug-and-play without any required PC setting
- Up to 500m on 50/125μm MMF, 300m on 62.5/125μm MMF
- Up to 2.125 Gb/s bi-directional data links
- Hot-pluggable SFP footprint
- 850nm Oxide VCSEL laser transmitter
- Compatibility with DH Series and DA-MC1101
- Up to 10 km on 9/125μm SMF
- Up to 1.25Gb/s bi-directional data links
- Hot-pluggable SFP footprint
- 1310nm Fabry-Perot laser transmitter
- Compatibility with DH Series
- Compatible with IEEE 802.3af
- Supports Data transfer up to 130m distance
- A maximum distance of 230m can be achieved between the NVR and Camera via a DA-PR1101
- Supports PoE switch off function via PoE On/Off switch
- Makes it possible to install Full HD network cameras using existing coaxial cables.
- Supports PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at)
- Supports plug and play without setting up special IP addresses
- Individual port data transmission to DirectIP™ NVR
- PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at ) compliant
- Maximum per-device PoE delivery of 380W available for 1~24 RJ45 ports
- Central power control for greater network utility
- Supports 24 RJ45 ports and 4 SFP slots
- Indivisual port for data transmission to DirectIP® NVR
- PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) compliant
- Maximum per-device PoE delivery of 140W available for 1~8 RJ45 ports
- Central power control for greater network utility
- Supports 10 RJ45 ports and 2 SFP slots
- Individual port data transmission to DirectIP® NVR
- PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) compliant
- Maximum per-device PoE delivery of 140W available for 1~16 RJ45 ports
- Central power control for greater network utility
- Supports 16 RJ45 ports
- Individual port for data transmission to DirectIP® NVR
- PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) compliant
- Maximum per-device PoE delivery of 70W available for 1~8 RJ45 ports
- Central power control for greater network utility
- Supports 10 RJ45 ports
- Remote control of NVRs, network video transmitters, network video receivers and network cameras via the network connection
- Two-way audio communication
- Two-way audio communication
- Convenient firmware upgrades via either the USB port or Ethernet
- Up to 30W of PoE Power feeding on 2-pairs
- Compatible with IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Protects low power devices to receive only the power they need
- Automatic detection and protection of non–standard ethernet terminals
- Up to 75W of PoE Power
- Compatible with IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Protects low power devices to receive only the power they need
- Automatic detection and protection of non–standard Ethernet terminals
- Support 10/100/1000 Base-T Lan environment
- 43Inch Full HD LED Panel(IPS Type)
- Full Viewing Angle(178°/178°)
- Non-Glare Type LED Glass
- Response Time(8ms)
- Long Reliability Life Time(50K Hours & 24/7/365)
- 32Inch Full HD LED Panel(IPS Type)
- Full Viewing Angle(178°/178°)
- Non-Glare Type LED Glass
- Response Time(6.5ms)
- Long Reliability Life Time(50K Hours & 24/7/365)
- 22Inch Full HD LED Panel(TN Type)
- Non-Glare Type LED Glass
- Response Time(5ms)
- Long Reliability Life Time(50K Hours & 24/7/365)
- Supports multiple Interface ports
- Ultra narrow bezel for seamless viewing (3.6mm bezel-to-bezel)
- Full HD resolution (1920 x 1080)
- VESA-compliant mounting
- Clear motion display with S-IPS panel
- Vari-focal P-Iris 3MP IR
- 1/2.7
- CS Mount Type
- Vari-focal DC-Iris 2MP IR
- 1/2.7